Danh ngon va cuoc song
Sunrisemedia
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
22/03 Thứ bốn Chậu hoa ngoài ban công VTV 21:30
15/03 Thứ bốn Trên Đường VTV 21:30
14/03 Thứ ba Chim mẹ và đàn con VTV 21:30
13/03 Thứ hai Nhũng chú kiên và hạt gạo VTV 21:30
12/03 Chủ nhật Người mẹ VTV 22:30
11/03 Thứ bảy Đôi cá vàng VTV 22:30
09/03 Thứ năm Cây Nén Cháy đỏ VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
07/03 Thứ ba Ứng biến VTV 21:30
06/03 Thứ hai Trời mưa VTV 21:30
05/03 Chủ nhật Sư tử và muỗi VTV 22:30
03/03 Thứ sáu Một việc nhỏ VTV 21:30
01/03 Thứ bốn sư tử và linh cẩu VTV 21:30
28/02 Thứ ba Qụa đen và bồ câu trắng VTV 21:30
22/02 Thứ bốn Chuyện của hật đậu VTV 21:30