Danh ngon va cuoc song
Sunrisemedia
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
28/11 Thứ hai sự lựa chọn VTV 21:30
26/11 Thứ bảy nhà của thỏ con VTV 22:30
25/11 Thứ sáu cha VTV 21:30
24/11 Thứ năm người đưa bánh gato VTV 21:30
22/11 Thứ ba Niềm vinh dự VTV 21:30
21/11 Thứ hai Chiếc đồng hồ VTV 21:30
17/11 Thứ năm những đôi giày bỏ đi VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
16/11 Thứ bốn cậu bé và con robot VTV 21:30
15/11 Thứ ba quả trứng thiên nga VTV 21:30
14/11 Thứ hai Hạt giống VTV 21:30
12/11 Thứ bảy Ai cũng có ưu điểm VTV 22:30
11/11 Thứ sáu Trái đào VTV 21:30
09/11 Thứ bốn Một quỹ học VTV 21:30
07/11 Thứ hai Bản thiết kế giày VTV 21:30