Danh ngon va cuoc song
Sunrisemedia
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
09/04 Chủ nhật Lợn con Ích Kỷ VTV 22:30
08/04 Thứ bảy Cánh Đồng Hoa Tuy Líp VTV 22:30
07/04 Thứ sáu cánh buồm và mái chèo VTV 21:30
23/03 Thứ năm Người tuyết của ông VTV 21:30
22/03 Thứ bốn Chậu hoa ngoài ban công VTV 21:30
15/03 Thứ bốn Trên Đường VTV 21:30
14/03 Thứ ba Chim mẹ và đàn con VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
13/03 Thứ hai Nhũng chú kiên và hạt gạo VTV 21:30
12/03 Chủ nhật Người mẹ VTV 22:30
11/03 Thứ bảy Đôi cá vàng VTV 22:30
09/03 Thứ năm Cây Nén Cháy đỏ VTV 21:30
07/03 Thứ ba Ứng biến VTV 21:30
06/03 Thứ hai Trời mưa VTV 21:30
05/03 Chủ nhật Sư tử và muỗi VTV 22:30