Danh ngon va cuoc song
Sunrisemedia
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
28/02 Thứ ba Qụa đen và bồ câu trắng VTV 21:30
22/02 Thứ bốn Chuyện của hật đậu VTV 21:30
21/02 Thứ ba Chuyện bên hồ nước VTV 21:30
20/02 Thứ hai Niềm vui VTV 21:30
19/02 Chủ nhật Cho đi và nhận lại VTV 22:30
18/02 Thứ bảy Lười biếng VTV 22:30
15/02 Thứ bốn Lòng thù hận VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
14/02 Thứ ba Cốc Sữa nóng VTV 21:30
13/02 Thứ hai Khinh khí cầu VTV 21:30
10/02 Thứ sáu Sậy và cổ thụ VTV 21:30
30/01 Thứ hai điệu múa thiên nga VTV 21:30
26/01 Thứ năm giờ thi VTV 21:30
25/01 Thứ bốn khóm tre đầu làng VTV 21:30
25/01 Thứ bốn người cha và đàn con VTV 21:30