Danh ngon va cuoc song
Sunrisemedia
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
25/08 Thứ năm Vận may VTV 21:30
24/08 Thứ bốn Mẹ hiền VTV 21:30
23/08 Thứ ba Lòng cha VTV 21:30
22/08 Thứ hai Không bỏ cuộc VTV 21:30
19/08 Thứ sáu Vòng tròn yêu thương VTV 21:30
18/08 Thứ năm Hai chú sóc VTV 21:30
17/08 Thứ bốn Niềm vui VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
16/08 Thứ ba Ốc biển VTV 21:30
15/08 Thứ hai Chiến thắng nỗi sợ hãi VTV 21:30
12/08 Thứ sáu Hoạn nạn VTV 21:30
10/08 Thứ bốn Món quà ngày sinh nhật VTV 21:30
09/08 Thứ ba Đi săn VTV 21:30
08/08 Thứ hai Thỏ trắng và thỏ xám VTV 21:30
06/08 Thứ bảy Dê và cừu VTV 22:30