Bổn phận

Bổn phận 750

Ngày phát sóng: 12/07/2016
Con thuyền trên áo

Con thuyền trên áo 793

Ngày phát sóng: 13/07/2016
Chuyện trên đường

Chuyện trên đường 717

Ngày phát sóng: 14/07/2016
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ 743

Ngày phát sóng: 15/07/2016
Cơn mưa vội

Cơn mưa vội 731

Ngày phát sóng: 18/07/2016
Cứ tưởng

Cứ tưởng 729

Ngày phát sóng: 19/07/2016
Điều ước của con gái

Điều ước của con gái 761

Ngày phát sóng: 20/07/2016
Cánh cửa đóng

Cánh cửa đóng 740

Ngày phát sóng: 22/07/2016
Ba chú gấu

Ba chú gấu 718

Ngày phát sóng: 25/07/2016
Chiếc bánh sinh nhật

Chiếc bánh sinh nhật 729

Ngày phát sóng: 26/07/2016
Những ngọn nến

Những ngọn nến 676

Ngày phát sóng: 27/07/2016
Lòng mẹ

Lòng mẹ 749

Ngày phát sóng: 28/07/2016
Hoa bưởi

Hoa bưởi 712

Ngày phát sóng: 29/07/2016
Điều quan trọng

Điều quan trọng 760

Ngày phát sóng: 01/08/2016
hai người khách

hai người khách 689

Ngày phát sóng: 02/08/2016