Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
04/05/2017 Thứ năm Ngôi nhà bốc cháy VTV 21:30
01/05/2017 Thứ hai Người di quá nhanh VTV 21:30
09/04/2017 Chủ nhật Lợn con Ích Kỷ VTV 22:30
08/04/2017 Thứ bảy Cánh Đồng Hoa Tuy Líp VTV 22:30
07/04/2017 Thứ sáu cánh buồm và mái chèo VTV 21:30
23/03/2017 Thứ năm Người tuyết của ông VTV 21:30
22/03/2017 Thứ bốn Chậu hoa ngoài ban công VTV 21:30
15/03/2017 Thứ bốn Trên Đường VTV 21:30
14/03/2017 Thứ ba Chim mẹ và đàn con VTV 21:30
13/03/2017 Thứ hai Nhũng chú kiên và hạt gạo VTV 21:30
12/03/2017 Chủ nhật Người mẹ VTV 22:30
11/03/2017 Thứ bảy Đôi cá vàng VTV 22:30
09/03/2017 Thứ năm Cây Nén Cháy đỏ VTV 21:30
07/03/2017 Thứ ba Ứng biến VTV 21:30
06/03/2017 Thứ hai Trời mưa VTV 21:30
05/03/2017 Chủ nhật Sư tử và muỗi VTV 22:30
03/03/2017 Thứ sáu Một việc nhỏ VTV 21:30
01/03/2017 Thứ bốn sư tử và linh cẩu VTV 21:30
28/02/2017 Thứ ba Qụa đen và bồ câu trắng VTV 21:30
22/02/2017 Thứ bốn Chuyện của hật đậu VTV 21:30
21/02/2017 Thứ ba Chuyện bên hồ nước VTV 21:30
20/02/2017 Thứ hai Niềm vui VTV 21:30
19/02/2017 Chủ nhật Cho đi và nhận lại VTV 22:30
18/02/2017 Thứ bảy Lười biếng VTV 22:30
15/02/2017 Thứ bốn Lòng thù hận VTV 21:30
14/02/2017 Thứ ba Cốc Sữa nóng VTV 21:30
13/02/2017 Thứ hai Khinh khí cầu VTV 21:30
10/02/2017 Thứ sáu Sậy và cổ thụ VTV 21:30
30/01/2017 Thứ hai điệu múa thiên nga VTV 21:30
26/01/2017 Thứ năm giờ thi VTV 21:30