Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
28/11/2016 Thứ hai sự lựa chọn VTV 21:30
26/11/2016 Thứ bảy nhà của thỏ con VTV 22:30
25/11/2016 Thứ sáu cha VTV 21:30
24/11/2016 Thứ năm người đưa bánh gato VTV 21:30
22/11/2016 Thứ ba Niềm vinh dự VTV 21:30
21/11/2016 Thứ hai Chiếc đồng hồ VTV 21:30
17/11/2016 Thứ năm những đôi giày bỏ đi VTV 21:30
16/11/2016 Thứ bốn cậu bé và con robot VTV 21:30
15/11/2016 Thứ ba quả trứng thiên nga VTV 21:30
14/11/2016 Thứ hai Hạt giống VTV 21:30
12/11/2016 Thứ bảy Ai cũng có ưu điểm VTV 22:30
11/11/2016 Thứ sáu Trái đào VTV 21:30
09/11/2016 Thứ bốn Một quỹ học VTV 21:30
07/11/2016 Thứ hai Bản thiết kế giày VTV 21:30
04/11/2016 Thứ sáu Tự do VTV 21:30
03/11/2016 Thứ năm TRƯỢT BĂNG VTV 21:30
02/11/2016 Thứ bốn TIỆC SINH NHẬT VTV 21:30
01/11/2016 Thứ ba ĐÔI DÉP VTV 21:30
31/10/2016 Thứ hai TĂNG GIA VTV 21:30
28/10/2016 Thứ sáu Hạnh phúc VTV 21:30
27/10/2016 Thứ năm Ô cửa sổ VTV 21:30
26/10/2016 Thứ bốn Bố và con VTV 21:30
25/10/2016 Thứ ba Cừu và thỏ VTV 21:30
24/10/2016 Thứ hai Giàn leo ở bãi vắng VTV 21:30
21/10/2016 Thứ sáu Lòng tốt VTV 21:30
20/10/2016 Thứ năm Người học trò đặc biệt VTV 21:30
19/10/2016 Thứ bốn Kiến trúc sư VTV 21:30
18/10/2016 Thứ ba Vận may VTV 21:30
17/10/2016 Thứ hai ĐÁM CHÁY VTV 21:30
13/10/2016 Thứ năm Sự kiên trì VTV 21:30