Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
12/07/2016 Thứ ba Bổn phận VTV 21:30
11/07/2016 Thứ hai Quà tặng mẹ VTV 21:30
08/07/2016 Thứ sáu Khúc quân cầu VTV 21:30
07/07/2016 Thứ năm Hai khúc gỗ VTV 21:30
06/07/2016 Thứ bốn Tony và David VTV 21:30
05/07/2016 Thứ ba Nụ cười VTV 21:30
04/07/2016 Thứ hai Chiếc bình hoa VTV 21:30
01/07/2016 Thứ sáu Tình bạn VTV 21:30
01/07/2016 Thứ sáu Rượu quý VTV 21:30
29/06/2016 Thứ bốn Cô bé tốt bụng VTV 21:30
27/06/2016 Thứ hai Đoàn kết là chiến thắng VTV 21:30
24/06/2016 Thứ sáu Nụ cười VTV 21:30
23/06/2016 Thứ năm Bắt chước VTV 21:30
17/06/2016 Thứ sáu Trai cò co kéo VTV 21:30
15/06/2016 Thứ bốn Sự trả thù cao quý VTV 21:30
14/06/2016 Thứ ba Khung cửa sổ VTV 21:30
13/06/2016 Thứ hai Củ cà rốt VTV 21:30
10/06/2016 Thứ sáu Những tảng đá rơi VTV 21:30
08/06/2016 Thứ bốn Ở nông trại VTV 21:30
07/06/2016 Thứ ba Cây hoa mào gà VTV 21:30
06/06/2016 Thứ hai Ngã tư đường VTV 21:30
31/05/2016 Thứ ba Công và cò VTV 21:30
30/05/2016 Thứ hai Người bạn ở trạm chờ xe bus VTV 21:30
27/05/2016 Thứ sáu Hai cánh diều VTV 21:30
26/05/2016 Thứ năm Cuốn sách định mệnh VTV 21:30
25/05/2016 Thứ bốn Bồ câu khát nước VTV 21:30
24/05/2016 Thứ ba Cô đơn gấp bội VTV 21:30
23/05/2016 Thứ hai Đẹp và xấu VTV 21:30
20/05/2016 Thứ sáu Kiến con kiếm mồi VTV 21:30
19/05/2016 Thứ năm Buổi tối VTV 21:30