Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
18/05/2016 Thứ bốn Qua đường VTV 21:30
17/05/2016 Thứ ba Sử tử và chuột VTV 21:30
16/05/2016 Thứ hai Trả ơn VTV 21:30
13/05/2016 Thứ sáu Trả giá VTV 21:30
12/05/2016 Thứ năm Hãy cho đi VTV 21:30
11/05/2016 Thứ bốn Lòng tham VTV 21:30
10/05/2016 Thứ ba Gặp nạn VTV 21:30
09/05/2016 Thứ hai Đừng bỏ cuộc VTV 21:30
05/05/2016 Thứ năm Nhà VTV 21:30
04/05/2016 Thứ bốn Chim sâu và bắp cải VTV 21:30
03/05/2016 Thứ ba Con của mẹ VTV 21:30
02/05/2016 Thứ hai Người chăn cừu VTV 21:30
27/04/2016 Thứ bốn Ảnh thợ trẻ VTV 21:30
26/04/2016 Thứ ba Ngôi nhà nhỏ VTV 21:30
25/04/2016 Thứ hai Món quà của cha VTV 21:30
21/04/2016 Thứ năm Hai người câu cá VTV 21:30
20/04/2016 Thứ bốn Cha và con VTV 21:30
19/04/2016 Thứ ba Bà lão đan khăn VTV 21:30
18/04/2016 Thứ hai Bà lão đan khăn VTV 21:30
15/04/2016 Thứ sáu Lòng tốt VTV 21:30
14/04/2016 Thứ năm Bức tranh trên tường VTV 21:30
13/04/2016 Thứ bốn Lữ khách và dòng sông VTV 21:30
12/04/2016 Thứ ba Trái chín ngọt thơm VTV 21:30
08/04/2016 Thứ sáu Hoa bồ công anh VTV 21:30
07/04/2016 Thứ năm Hai hòn đá VTV 21:30
06/04/2016 Thứ bốn Sự tham lam VTV 21:30
05/04/2016 Thứ ba Mây và núi VTV 21:30
04/04/2016 Thứ hai Kỷ niệm VTV 21:30
01/04/2016 Thứ sáu Tình bạn VTV 21:30
31/03/2016 Thứ năm Ngôi nhà yêu thương VTV 21:30