Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
30/03/2016 Thứ bốn Khu vườn sau mưa VTV 21:30
29/03/2016 Thứ ba Trì hoãn VTV 21:30
28/03/2016 Thứ hai Nụ cười VTV 21:30
25/03/2016 Thứ sáu Món quà VTV 21:30
24/03/2016 Thứ năm Mẹ VTV 21:30
22/03/2016 Thứ ba Cáo và sếu VTV 21:30
18/03/2016 Thứ sáu Kiên nhẫn sẽ thành công VTV 21:30
17/03/2016 Thứ năm Tảng đá lớn VTV 21:30
16/03/2016 Thứ bốn Cuộc chiến nông trại VTV 21:30
15/03/2016 Thứ ba Giấc mơ ban trưa VTV 21:30
09/03/2016 Thứ bốn Lựa chọn VTV 21:30
08/03/2016 Thứ ba Chiếc váy ngắn VTV 21:30
04/03/2016 Thứ sáu Bức tường xấu xí VTV 21:30
03/03/2016 Thứ năm Hai con dê VTV 21:30
02/03/2016 Thứ bốn Bạn VTV 21:30
01/03/2016 Thứ ba Đón cánh chim VTV 21:30
26/02/2016 Thứ sáu Đừng vội cười VTV 21:30
25/02/2016 Thứ năm Lòng tham VTV 21:30
24/02/2016 Thứ bốn Những cây đinh VTV 21:30
23/02/2016 Thứ ba Kẻ hèn nhất VTV 21:30
21/02/2016 Chủ nhật Chú lừa lười biếng VTV 22:30
18/02/2016 Thứ năm Chiều VTV 21:30
17/02/2016 Thứ bốn Hai chú chó VTV 21:30
16/02/2016 Thứ ba Hai chén trà VTV 21:30
15/02/2016 Thứ hai Chuồn chuồn và hoa VTV 21:30
04/02/2016 Thứ năm Hàng xóm VTV 21:30
03/02/2016 Thứ bốn Chơi đẹp VTV 21:30
01/02/2016 Thứ hai Yêu thương VTV 21:30
29/01/2016 Thứ sáu Tha thứ VTV 21:30
27/01/2016 Thứ bốn Bữa tối hoàn hảo VTV 21:30