Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
26/01/2016 Thứ ba Niềm vui và sự chia sẻ VTV 21:30
25/01/2016 Thứ hai Người trồng nho và chim sáo nhỏ VTV 21:30
22/01/2016 Thứ sáu Một tâm hồn đẹp VTV 21:30
21/01/2016 Thứ năm Cô gái và bông hồng VTV 21:30
20/01/2016 Thứ bốn Người đi tìm kim cương VTV 21:30
18/01/2016 Thứ hai Sự vô cảm VTV 21:30
14/01/2016 Thứ năm Diều hâu con tập bay VTV 21:30
13/01/2016 Thứ bốn Con quạ thông minh VTV 21:30
12/01/2016 Thứ ba Tình bạn VTV 21:30
11/01/2016 Thứ hai Lòng quyết tâm VTV 21:30
07/01/2016 Thứ năm Phong cách VTV 21:30
06/01/2016 Thứ bốn Tình yêu già và trẻ VTV 21:30
05/01/2016 Thứ ba Chú chuột tham lam VTV 21:30
31/12/2015 Thứ năm Hướng về phía bầu trời xanh VTV 21:30
30/12/2015 Thứ bốn Đoàn kết VTV 21:30
24/12/2015 Thứ năm Mắc bẫy VTV 21:30
23/12/2015 Thứ bốn Tình yêu như đóa hoa VTV 21:30
22/12/2015 Thứ ba Cành táo VTV 21:30
21/04/2015 Thứ ba Tham lam VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn NGƯỜI ĐÁNH CÁ VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Chú chuột tham lam VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Thức dậy VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Bạn VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Bức tường xấu xí VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Con cáo chia bánh VTV 21:30